Гарантираните средства за специфично подпомагане на земеделските производители през 2013 г. са над 55 млн. лв, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. От тях 40 740 935 лева са отделени за млечни крави, овце и кози майки и ще бъдат платени през месец декември 2013 г. Средствата за производители на качествени плодове и зеленчуци за Кампания 2012 в размер на 15 000 000 лева бяха изплатени през април тази година. За настоящата Кампания 2013 година парите ще бъдат преведени през месец април 2014 г.

Разпределението на средствата за специфично подпомагане беше гласувано на 27 юни 2013 г. в Брюксел от представители на държавите членки на ЕС на заседание на Управителния комитет по директни плащания. Точно в регламента одобрен на това заседание са включени и 55-те милиона лева за специфично подпомагане на земеделските ни производители. Сумата от 55 милиона лева е максимума, който страната ни може да получи към настоящия момент, заради тавана от 3,5% от пакета за директни плащания, поясняват от МЗХ.

Подпомагането за Кампания 2014 г. ще е със същите параметри както за Кампания 2013 г., като нова нотификация не се изисква, доколкото получената за 2012 г. е валидна и за следващите години, в случай, че процентът на подпомагането се запазва на 3,5% от директните  плащания.

МЗХ ще настоява пред Европейската комисия и в Съвета на министрите по земеделие на ЕС по-високият процент за обвързана подкрепа да може да се прилага в страната ни още от 2014 г. и по този начин да се увеличи подпомагането на животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци. От Министерството припомнят, че на Заседанието на Съвета на министрите в Люксембург на 24-25 юни 2013 г., България договори 13 % от средствата за директни плащания да бъдат обвързани с производството на определени земеделски продукти и така в периода 2015-2020 г. ще бъде предоставено в пъти по-голямо финансиране за секторите овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!