Експерти от Министерството на земеделието и храните и представители на браншовите организации обсъдиха готвените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, съобщават от МЗХ.

„Целта на промените е да бъде поставено началото на регламентиране на отношенията между производителите и преработвателите”, каза Георги Ралчев, държавен експерт във ведомството. Той обясни, че подготвените промени са насочени към подобряване на качеството на произвеждания у нас тютюн. Един от механизмите за това е прилагане и спазване на минимални качествени изисквания, които да гарантират производството на качествена суровина. Министерството на земеделието и храните подготвя информационна брошура, в която ще бъдат разяснени точните критерии, за да могат земеделските стопани да спазват и прилагат тези изисквания.

Създаването на регистри на производителите и търговците на тютюн и на над браншово обединение, което да регламентира  и внесе яснота по отношение на взаимоотношенията от производството до търговията на суровина, е друга промяна, която ще залегне в закона.

Георги Ралчев информира участниците в срещата, че срокът за вписването в Регистъра на тютюна за Кампания 2013 г. се удължава с един месец – до 15 юни 2014 г.

Участниците в срещата бяха единодушни, че подготвените промени са изключително конструктивни за постигане на баланс в сектора, посочват още от МЗХ.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!