Правителството одобри проект на Протокол за сътрудничество между Министерството на земеделието и храните на България и Националната служба за земеделски и морски продукти на Франция. Протоколът ще бъде подписан от министъра на земеделието и храните Десислава Танева в рамките на посещението й на Международното селскостопанско изложение SIA 2016 в Париж в периода 3-5 март, съобщиха от Правителствената информационна служба. 
 
Сътрудничеството между двете страни в областта на земеделието е активно, но съществува потенциал за неговото разширяване. Подписването на Протокола ще има важна роля за разширяване на двустранните отношения в различни сектори на селското стопанство. То ще позволи продължаване на сътрудничеството в обмяната на експертен опит с цел подобряване на административните механизми по отношение подкрепата на износа на земеделски стоки, обмен на опит в изпълнението на оперативните програми и експертна подкрепа в областта на административната организация по региони на Разплащателна агенция за земеделския отрасъл в България.