Министерството на земделието и храните ще провежда анкети сред земеделските производители до края на месец януари 2016 г. за провеждане на статистически изследвания, става ясно от съобщение, публикувано на интернет страницата на институцията. 
 
Ще се проведат статистически изследвания за: 
 
1. Производство на плодове – реколта`2015; 
2. Производство на грозде и вино – реколта`2015; 
3. Производство на зеленчуци – реколта`2015; 
4. Добиви от земеделски култури – реколта`2015; 
5. Брой на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2015 г.; 
6. Пчеларството в България в периода до 31-ви декември 2015 година. 
 
Изследванията се изпълняват от отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и с участието на областните дирекции „Земеделие“ и са включени в Националната статистическа програма за 2015 година (НСП`2015).
 
Aнкетите са задължителни за страната ни като държава членка на Европейския съюз, съгласно нормативни актове на ЕС в областта на статистиката на земеделието. Събирането на информацията и анкетирането на стопанствата, включени в списъците за наблюдение, се извършва от експерти и специалисти от структурите на областните дирекции „Земеделие“, като най-често се използват методите чрез интервю на място в стопанството или по телефона. 
 
Получаваните индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за статистически цели, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт и ще бъде запазена конфиденциалността им. 
 
Резултатите от проведените изследванията ще бъдат публикувани в обобщена форма в специализираните бюлетини на сайта на МЗХ, в годишните издания на НСИ – статистически годишник, статистически справочник, в електронния преглед на статистическа информация и в електронните таблици на Евростат. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!