Няма да се закриват научни институти и няма да се съкращават учени от системата на Селскостопанската академия. Това предвижда концепция за развитието на земеделската наука и промени в Закона за ССА. Te бяха представени на Кръгла маса „Науката и бизнеса – заедно за иновативно и устойчиво земеделие“ от заместник-министър доц. Георги Костов и  и председателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова, предаде репортер на Фермер.БГ.
 
Няма да се допуска продажба на земя и активи, предоставени от Държавата на ССА. Визията на МЗХ за реформа включва приоритизиране на иновациите и приложните научни изследвания, както и запзване на юридическата самостоятелност на научните звена. Предвижда се и промяна в модела на финансиране и управление на бюджета за по-висок дял на програмното финансиране. 
 
Предложенията са изготвени от Работна група, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните със задача да дефинира основните принципи и насоки за развитие на аграрната наука и административните структури.
 
Концепцията тепърва трябва да бъде дебатирана с всички засегнати страни, посочи зам.-министър Георги Костов, като обсъждането започва с този форум и ще продължи до март 2016 г.  Предвижда се през април 2016 г. внасяне на законодателни промени в Народното събрание.
 
Целта, която си поставя МЗХ с подготвяните промени в ССА е Академията да се превърне в полезен и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие, в модерна и привлекателна организация за научно-приложни изследвания и в работещо средство за генериране на иновативни политики в агросектора, подчерта доц. Георги Костов. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!