Министерството на земеделието и храните побърза да се погрижи за държавните помощи, които да получат тютюнопроизводителите за реколта 2009 още на първото заседание на Консултативния съвет на търговците на тютюн в България.
 
2009 година е последната от 3-годишния преходен период, през който страната ни има възможност да продължи изплащането на премии на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн под формата на “съществуващи държавни помощи”. За да могат тютюнопроизводителите да получат държавни помощи и през 2009 г., реколтата им ще бъде изкупена в текущата календарна година, а не както досега ставаше продукцията да се се изкупува и премира в следващата календарна година. Така ще се създаде възможност да се изплати държавната помощ за реколта 2009г. и едновременно с това да се спази срокът на 3-годишния преходен период.
 
Друг много важен проблем, който бе обсъден е свързан с бъдещето на тютюневия сектор след 2009 г. Министерството се опита да защити становището, че отпадането на субсидиите в тютюневия сектор ще даде неблагоприятно социално и икономическо отражение, както и че производството на ориенталски тютюн дава възможност за пълноценно използване на бедните почви, непригодни за отглеждане на други култури.
Всички обаче знаем, че много беше направено хората да не се преориентират към друг вид алтернативни култури или към развитието на селски и културен туризъм в тези райони, с чудесни природни и културно-архиологически дадености. Сега те са изправени пред сложна ситуация – да загубят един поминък, без да имат алтернатива.

На срещата стана ясно, че вече има направени консултации с ЕК и България, в лицето на Министерството на земеделието и храните ще настоява да бъде разработена схема за национални доплащания за тютюн за периода 2010-2015 г. И както става ясно на всички хора занимаващи се с земеделие, отново приоритите, преговорите, исканията се случват бързо за един определен сектор, за сметка на други!