„Отворени сме за съвместна работа за реализацията на отговорна държавна политика в сектор „Тютюн”. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на работна среща с представителите на тютюнопроизводители, преработватели и търговци, на която се постави началото на нов Консултативен съвет по тютюна.
Съветът към МЗХ ще обсъжда дългосрочни стратегии, концепции, политики, съгласуване на национално и европейско законодателство и системи за подпомагане в сектор „Тютюн”.


Равнопоставеност и баланс на представителството на производители, преработватели, търговци, научни институти и администрация, ще е водещ принцип при изграждането на съвета, подчерта заместник-министър Бюрхан Абазов. За нас е важно да сме обективни и безпристрастни, заяви зам.-министър Абазов.


Присъстващите се обединиха около настояването за баланс на представителството на различните сортове отглеждан тютюн в структурата на съвета. За да бъдат взимани легитимни решения и да се надгражда върху вече утвърдени политики и в дух на взаимно доверие, се взе решение до 31 юли т.г. браншовите организации в сектора да заявят писмено своето желание за членство и представят документите на организациите си, както и предложения по проекта на правилник на съвета.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!