Според експерти от МЗХ мярката „Създаване на организации на производители“ все още не се припознава от земеделските производители като начин за финансиране, за подпомагане на сектора. В същото време експертите са категорични, че обединяването особено за производителите на плодове и зеленчуци обединяването е от изключителна важност, защото по този начин те ще могат да защитават добра цена на произведената продукция, респективно и да гарантират по-добро качество на произвежданите от тях плодове и зеленчуци.

 

„Това, което до момента получаваха като подпомагане организациите на производителите, ще продължи да действа“, категорични са от МЗХ. 12 са одобрените до момента групи производители в България и те имат възможност да се преобразуват в организации на производители, което ще доведе до подобряване на цялостната организираност на сектора. „Директните плащания не са решението за производителите на плодове и зеленчуци.

 

Ако няма организация от страна на производителите, няма да може да се постигне резултат“, показват анализите. От МЗХ припомнят, че организации на производители работят успешно в Европа от почти 50 години насам. По пазарната мярка „Създаване на организации на производители“ е предвидено финансиране по оперативни програми – чрез оперативен фонд от членовете на организацията и от ЕС – до 60%, но не повече от 4.6% от стойността на продукцията, реализирана на пазара.

 

Националното подпомагане ще е до 80% от годишните финансови вноски на членовете като ЕС възстановява до 60% от него. Изискванията към организациите на производители са минимум 7 члена и минимална стойност 200 000 лв. на продукцията, реализирана на пазара.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!