Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготвя първа нотификация за промяна в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. За Фермер.БГ Антон Аспарухов от Дирекция Развитие на селските райони в МЗХ съобщи, че една от заложените промени е разширяване на обхвата на Тематичната подпрограма за малките стопанства. Предвижда се  включване на животновъдните стопанства със 6000 до 8000 стандартен производствен обем (СПО) по подмерки 4.1 и 4.2 на ПРСР. Към настощия момент тези животновъди не са включени в двете подмерки, уточни експертът. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!