Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си Заповед за размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно за 2014 г. по схемата за национални доплащания. 
 
 
 
 
Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството - 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи. Подпомагането ще се изплаща на два транша - за говеда 140 лв. след 26 ноември 2014 г. и 60 лв. през януари 2015 г., и за биволи 245 лв. след 26 ноември 2014 г. и 105 лв. през януари 2015 г. 
 
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството - 41 лв./животно. Подпомагането ще се изплаща на два транша – 28 лв. след 26 ноември 2014 г. и 13 лв. през януари 2015 г. 
 
В Заповедта е посочено, че земеделските стопани, които са заявили биволи и/или говеда за подпомагане по Схемата за национални доплащания за говеда и не отглеждат такива към 10 юни 2014 г., ще получат националните си доплащания в посочените размери за съответния вид животно на един транш през 2015 г. 

Както Фермер.БГ писа, днес в Държавен вестник беше обнародвана актуализацията на държавния бюджет, с което трябва да започне и изплащането на 70% от субсидиите към животновъдите.
 
 
 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!