Наръчник за кандидатстване за директни плащания за кампания 2017 публикуваха от министерството на земеделието и храните на сайта си. 
 
 
Наръчникът е направен в два варианта – съкратена и дълга версия, като в тях има определения какво е активен фермер, разяснения за схемите, с които се подпомагат земеделските стопани, базирани на площи.
 
Също така има обяснения за начините на подпомагане за стопаните, които се занимават с животновъдство. Включени са и пояснения за подпомагане на производители на плодове и зеленчуци, както и други схеми като тези за тютюн, памук и протеинови култури.
 
Срокът за подаване на документи за директни плащания започна да тече от първи март и ще продължи до средата на май.