Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. 
 
Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове животни, съгласно програмата – ваксинации, вземане на проби, алергични изследвания, прегледи на пчелни семейства, клинични обследвания на животновъдни обекти и др. и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти (ВетИС), както и стойността за изследването на пробите и въвеждане на получените резултати във ВетИС от диагностичните лаборатории.
 
За изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на ветеринарните лекари ще се заплаща от Държавен фонд „Земеделие” под формата на Държавна помощ. Необходимите финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на мерките са заложени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие” по направление Държавни помощи. 

 

Проект на Постановление на МС за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози