Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще открие днес в 13 часа изложението „Събора на българското земеделие” пред сградата на ведомството, което ще се проведе от 26 до 28 юли т.г., и е отворено за посетители от 10 до 20 часа.


Участници в изложението със свои продукти са „Орехите”, „Белла България” с марките си ”Сачи” и „Перелик, винарска къща „Стряма 2002” ЕООД. Представени със свои щандове са и Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България чрез фирма „Нилана”, както и Национална асоциация на млекопрeработвателите чрез фирмите „Дядо Либен” ООД, „Ел Би Булгарикум” ЕАД, „Акурат Млечна промишленост” ООД.

 

Участват и Национална браншова организация „Български пчеларски съюз”, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Фондация Биоселена, Българска асоциация „Биопродукти”, Национален български пчеларски съюз, с представители Ганчо Ганев и Пею Пеев, „Български мед” ООД с представител Стефан Стефанов, „Балев Био”, фирма „Био Трее”, фирма „Ванко 97” ЕООД, предлагаща почвени подобрители, както и фирма „БАСФ”.

 

Министерство на земеделието и храните ще участва като във фоайето на централната сграда на министерството бъдат разположени щандове за предоставяне на информация за земеделските производители от дирекции „Земеделие, гори и поземлени отношения”, „Директни плащания и пазарна подкрепа”, „Растениевъдство”, „Животновъдство”, „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, „Развитие на селските райони”, „Държавни помощи и регулация”, както и от Държавен Фонд „Земеделие” и Изпълнителна агенция по горите.