Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема "Училищен плод". Проектът е публикуван на сайта за обществени консултации и мнения и предложения по него ще се приемат в срок до 16 юли.

 

Схемата ”Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г. От 478 учебни заведения с 118 694 деца през 2010/2011 учебна година, участващи в схемата през 2013/2014 учебна година са 2 239 учебни заведения с 319 808 деца и МЗХ очаква тази тенденция да продължи. За учебната 2012/2013 година размерът на усвоените средства е 4 313 516,61 лв., като е достигната усвояемост от 98,66%. Раздадени са 1 252 тона плодове и зеленчуци.

 

По искане на България, на база успешното усвояване на финансовите средства от ЕС, за учебната 2013/2014 година на страната ни за прилагане на схемата са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече от индикативния бюджет. „В рамките на приключилата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), за новия програмен период 2015 – 2020 се предвижда съпътстващите мерки да бъдат допустими за финансиране от ЕС.

 

Досега те можеха да бъдат финансирани само с национални средства на държавите членки. Общият размер на разходите за съпътстващи мерки може да достига до 15% от годишния размер на помощта от ЕС, предоставена на съответната държава членка. Това налага в Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод” да бъдат определени съпътстващите мерки, които подлежат на финансиране, бенефициентите на помощта и условията и реда за нейното получаване“, се посочва в доклада към проекта.

 

Измененията и допълненията на наредбата свързани със съпътстващите мерки, са насочени към постигане на целите на схемата за изграждането на трайни навици у децата за консумация на плодове и зеленчуци и изграждането на здравословни хранителни навици. Така предложените изменения създават условия за по-ефективното прилагане на схема „Училищен плод” в България, мотивират се от МЗХ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!