Към 7 юли са добити 2 071,3 хил. тона пшеница, 660,8 хил. тона ечемик и 278,7 хил. тона маслодайна рапица. Това сочи Оперативният анализ на Министерство на земеделието и храните от 13 юли. Продукцията от пшеница е над два пъти повече спрямо отчетената по същото време на 2015 г., което се дължи основно на по- бързия темп на прибиране (38% реколтирани площи, при 21% година по-рано) и в по-малка степен на нарастване на средния добив (с около 6%). При ечемика и маслодайната рапица увеличението на производството на годишна база е съответно с 8% и 15%, като е свързано изцяло с повишение на средния добив. 

 

Целият анализ вижте тук:

 Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 28/2016)