Министерството на земеделието и храните (МЗХ) допълни проекта на Концепция за директните плащания от 2015 г. в частта за активен фермер.

По настояване на земеделските неправителствени организации ще бъде въведено изискване всички кандидати за директни плащания да са регистрирани съгласно националното законодателство.
[news]
В Концепцията е отразено и предложението за разширяване на негативния списък с лицата, изключени от директно подпомагане чрез добавяне на държавни и общински органи и учреждения.

Ще се въведе и допълнително изискване по отношение на селскостопанските дейности. Въз основа на критерия „приходи от земеделска дейност” ще се проверява дали земеделието не представлява твърде незначителна част от икономическата дейност на кандидата за директни плащания.

Ще бъде приложен най-високия допустим от европейското законодателство праг, който изисква поне 1/3 от приходите да бъдат от селскостопанска дейност. По този начин от подпомагане с директни плащания ще бъдат изключени всички лица, за които земеделската дейност не представлява значима част от тяхната икономическа дейност.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!