Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предвижда за периода 2015-2020 г. прилагане на 13% обвързано с производството подпомагане на уязвими сектори като животновъдството, зеленчукопроизводство и трайните насаждения. Това е записано и във втория вариант на проекта за Концепция за прилагане на директните плащания от 2015 г.

 

По схемата за обвързана с производството директна подкрепа няма промени във втория вариант на Концепцията, който според МЗХ отразява предложенията на аграрния сектор по отношение на директните плащания от 2015 г. За 2014 г. за специфично обвързано с производството подпомагане ще се отделят до 6.5% от пакета за директни плащания (до 2014 г. за обвързана подкрепа се отделяха 3.5% от пакета за директни плащания).

 

„През 2014 г. пълният размер на максимално допустимата обвързана с производството директна подкрепа от 6.5% от средствата за директни плащания е насочена към животновъдството, зеленчукопроизводство и трайните насаждения“, е записано в проекта на Концепция.

 

За периода 2015-2020 г. се предвижда прилагане на 13% обвързано с производството подпомагане за уязвими сектори, които претърпяват трудности като животновъдството, зеленчукопроизводство и трайните насаждения. В допълнение 2% обвързана подкрепа ще бъде насочена към протеинови култури, предвижда проектът.

 

Прилагането на схемата, според МЗХ, ще осигури допълнителна подкрепа за животновъдството и отглеждането на плодове и зеленчуци чрез прилагането на специални схеми за тези отрасли. Необходимостта от този вид подпомагане, обаче, трябва да бъде обоснована и доказана на базата на реалните трудности, които изпитва съответния сектор.

 

Конкретните изисквания по схемите ще се разпишат след консултации на МЗХ с Европейската комисия.

 

Проект на Концепция за прилагане на директните плащания от 2015 г. (втори вариант)

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!