Министерство на земеделието и храните (МЗХ) представи кратка справка за хода на жътвената кампания за три от основните зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и маслодайна рапица. Справката показва, че най-голям среден добив за пшеница е отчетен в Ловеч и Търговище - средно 600 кг/да. При ечемик, най-голям среден добив е отчетен във Варна (553 кг/дка), в Монтана (548 кг/дка), във Видин (526 кг/дка) и в Добрич (525 кг/дка). Най-голям среден добив при рапица е отчетен в Монтана и в Силистра (350 кг/дка), а също така и във Враца (320 кг/дка).

Най-много декара реколтирани площи с пшеница има в Стара Загора (31234 дка) и в Силистра (23000 дка). С ечемик са съответно Бургас (128500 дка) и Стара Загора (63846 дка), а с рапица - Стара Загора (26041 дка), Хасково (24550 дка) и Ямбол (23800 дка).

Най-много пропаднали площи с пшеница има в Разград (5688 дка) и в Сливен (3968 дка). При реколтата от ечемик, най-много пропаднали площи има в Ямбол (2753,1 дка), а при рапица в Сливен (2486 дка) и в Добрич (2149,2 дка).