Средствата от прилагането на намаление и таван на директните плащания по СЕПП ще се прехвърлят към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това е един от новите елементи в проекта на Концепция за прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.

В новия вариант на документа са взети предвид предложенията и становищата на голяма част от асоциациите, членове на Работната група за обсъждане на новите директни плащания, съобщават от Земеделското министерство.

В съответствие с приоритетите на МЗХ средствата ще се насочат към мерки за финансиране на отраслите животновъдство, зеленчукопроизводство, овощни и трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично маслени култури и Тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!