Министерството на земеделието и храните планира промени за предстоящия прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони, обяви Антон Аспарухов, директор на дирекция Развитие на селските райони по време на Националната среща на АЗПБ, предаде Фермер.БГ. Промените са в три основни насоки: 1. Промени във финансовите условия за проектите; 2. Промени в критерии за оценка на проектите; 3. Въвеждане на нови допустими дейности - Инвестиции в системи за напояване и елементи на напоителна инфраструктура в стопанствата.
 
В първата група промени влизат намаляване на максималния размер на допустимите разходи (Таван на проект) на 1 млн. евро, както и максимален размер на субсидията за проект (Интензитет) - 60%. С тези параметри ще има възможност помощта по мярката да достигне до допълнително над 600 земеделски стопанства, обясни Аспарухов.
 
Вторият тип промени, които планира МЗХ са корекции в  някои от критериите за оценка. Отпада приоритетът за „преход към биологично производство на продукти“, като допълнителни точки ще получават само проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти. Ще има промяна и в критерия за Северозападен район – намалява се тежестта на критерия от 9т. на 5т.; Прави се разделяне на 3 региона с различни точки: Видин, Враца, Монтана – 5т., Ловеч – 2 т., Плевен – 1 т. Всички останали критерии за поректите по мярка 4.1 се запазват. 
 
Третият елемент е въвеждане на инвестиции за напояване в стопанствата. На този етап са започнати преговори с ЕК, като следва да се подготви втора нотификация за промяна, с която да се въведе нова допустима дейност : инвестиции в създаването или подобряването на системи за напояване в стопанствата, вкл. кладенци, сондажи и съоръжения за съхранение на вода, водещи до икономии на вода, по-висока енергийна ефективност и по висока-производителност.