Министерството на земеделието и храните (МЗХ), както и Министерството на финансите (МФ) подкрепят идеята държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично производство в земеделието” да продължи да се прилага и за следващия програмен период 2015 – 2020 г., като се търси вариант по-възможност най-лесен за администриране и максимално облекчен за земеделските производители.

 

С цел намиране на най-оптимален вариант за прилагане на помощта през новия програмен период и избягване на проблемите възникнали при прилагане на съществуващата схема със заповед № РД09-338/27.05.2014 г. на министъра на земеделието и храните е създадена работна група за подпомагане и координиране на процеса на разработването на схемата за следващия програмен период.

 

В процеса по изготвяне на помощта ще бъдат поканени за участие в работната група представители на заинтересованите браншови организации в сектора, информират от МЗХ.

 

Към настоящия момент все още новите правила за държавните помощи не са одобрени от Европейската комисия, поради което избрания вариант за предоставяне на помощта, около който ще се обединят участниците в работната група ще бъде допустим за прилагане само след влизането в сила на новите правила за държавните помощи, уточняват от МЗХ.

 

Предложенията за прилагането на намалена акцизна ставка за земеделско гориво за следващата стопанска година ще бъдат представени за обществено обсъждане с браншовите организации.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!