Схемата за преразпределително плащане продължава параметрите, приложени през 2014 г. Завишеното подпомагане по схемата се насочва към първите 300 дка на стопанствата като се планира индикативната ставка да бъде около 15 лв./дка. Бюджетът по схемата за 2015 г. ще бъде 55 889 146 евро.

 

Това е записано във втория вариант на Концепция за прилагане на директните плащания от 2015 г., публикуван на сайта на МЗХ късно вечерта на 25 юли (петък).

 

„С прилагането на Схемата за преразпределително плащане може да се постигне по-равномерно разпределение на директните плащания между отделните групи бенефициенти. Тази схема предоставя механизъм за преразпределяне на средства без да рискове от глобална загуба на финансиране в резултат на неусвояване на бюджета.

 

Чрез инструмента за преразпределително плащане по ефикасен и ефективен начин може да бъдат насочени средства към малките и средни по размер земеделски стопанства”, е записано в проекта.

 

Размерът на конкретната окончателна ставка на декар ще се формира ежегодно като се отчитат всички допустими за подпомагане първи хектари по СЕПП, които имат бенефициентите по Схемата за преразпределително плащане.

 

От МЗХ заявиха, че вторият вариант на проекта за Концепция отразява предложенията на аграрните организации, направени на заседанията на Работната група по прилагане на директните плащания.

 

 

Проект на Концепция за прилагане на директните плащания от 2015 г. (втори вариант)

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!