МЗХ отчита ръст на преработеното мляко в България през тази година. По предварителни данни от месечните наблюдения на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през периода януари–октомври 2014 г. общото количество преработено мляко в страната бележи ръст от 4,7% спрямо същия период на предходната година, до 450 528 хил. литра, от които 416 539 хил. литра – краве мляко (+3,9%).

 

В резултат, промишленото производство на пресни пакетирани млека и сирена от краве мляко (вкл. бяло саламурено сирене с растителни мазнини и кашкавал) нарастват, съответно с 3,6% и 7,1% на годишна база. Производството на сметана също се увеличава – с 11%, но остава сравнително малко като количество. Същевременно, в рамките на периода се наблюдава спад на производството на заквасени млека и масло, съответно с 3,7% и 5,2%.

 

Производство на основни продукти от млекопреработвателните предприятия през периода януари – октомври 2014 г.

производство на мляко 2014

Предвид засилената конкуренция на европейския пазар на млечни продукти през 2015 г. може да се очаква известно забавяне на производството на млечни продукти в България, посочват от МЗХ.