По-бавен темп на сеитбата на ръж отчита Министерство на земеделието и храните (МЗХ) спрямо предходната 2015 година. Това става ясно от Оперативен анализ на основните земеделски култури.

 

Намаляват площите с царевица и пшеница, растат тези с рапица и ръж

 

Към момента засетите площи с ръж са с 2,4% по-малко. По-съществено изоставане обаче се наблюдава при засяването на площите с ечемик – с 19,1%.

 

 

Засега ръст на засетите площи се отчита единствено при пшеницата (с 0,6%), маслодайната рапица (с 11,1%) и тритикалето (с 11,3%).

 

Според оперативните данни към 8 декември 2016 г., предсеитбена подготовка е извършена на 15 046 945 дка, а дълбока оран – на 9 055 140 дка, при съответно 14 721 097 дка и 9 061 407 дка година по-рано.