Министърът на земеделието и храните издаде заповед, с която се определят националните доплащания за тютюн за 2013 г. по сортови групи:

за премираното в периода 2007-2009 г. референтно количество тютюн сортова група „Басми” за тютюнопроизводители с референтни количества до 2 т по 3,00 лв./кг и за тютюнопроизводители с референтни количества над 2 т – по 2,04 лв./кг;

за премираното в периода 2007-2009 г. референтно количество тютюн сортова група „Каба Кулак” по 1,60 лв./кг;

за премираното в периода 2007-2009 г. референтно количество тютюн сортова група „Бърлей” по 1,17 лв./кг;

за премираното в периода 2007-2009 г. референтно количество тютюн сортова група „Виржиния” по 0,93 лв./кг.


Заповед РД09-217/08.04.2014 г. - Национални доплащания за тютюн за 2013 г

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!