Анализ на МЗХ отчете ниски цени на фуражите, които благоприятстват развитието на млечните ферми в България. "До края на 2014 г. и през първата половина на 2015 г. се очаква развитието на млечното животновъдство в страната да продължи да се благоприятства от сравнително ниските цени на фуражните култури, в резултат на очертаващото се високо световно предлагане на зърно за втора поредна година.", се посочва в анализа на МЗХ.

 

От друга страна, някои фактори, като протичащи процеси на преструктуриране, свръхпредлагане на европейския пазар или наличие на заболявания по животните, вероятно ще се отразят негативно върху отделни производства в краткосрочен план, не пропускат да отбележат от МЗХ. В този контекст, финансовата подкрепа с национални и европейски средства е особено важна за неутрализиране на неблагоприятните въздействия и стабилизиране на сектора.

 

Към края на 2014 г. се очаква броят на млечните крави да бъде около нивото отпреди една година, а през 2015 г. – да отбележи лек спад, основно поради отпадане на част от дребните стопанства. По-ниските разходи за фуражи през 2014 г. се предвижда да доведат до леко повишение на средната млечност (свързано с по-пълноценното хранене на животните), в резултат от което производството на краве мляко през годината слабо ще нарасне спрямо 2013 г., достигайки около 1 160 млн. тона.

 

През 2015 г. се прогнозира производството на краве мляко в страната да спадне малко под нивото от 2014 г., като очакваното намаление на общия брой млечни крави може да бъде частично компенсирано от повишение на средната млечност. Очаква се през 2015 г. процесът на преструктуриране и модернизация на млечните кравеферми да бъде ускорен както поради изтичане на срока на дерогацията за постигане на европейските изисквания за качеството на суровото краве мляко в края на годината, така и поради отпадане на млечните квоти в рамките на ЕС от началото на м. април 2015 г.

 

Предвид затрудненията на част от дребните стопанства да приведат фермите си в съответствие с европейските изисквания за добив на качествена млечна суровина, вероятно някои от тях ще продължат да се пренасочват към месодайно говедовъдство или да отпадат от пазара, е позицията на експертите от МЗХ.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!