Министерството на земеделието и храните (МЗХ) очаква ръст в производството на оранжерийни зеленчуци през 2014-а година да отбележи ръст спрямо предходната 2013-а.  МЗХ очаква положителен ръст в оранжерийното производство на зеленчуци и отчита лекото увеличение на площите с оранжерии и по-слабото отражение на неблагоприятните климатични условия върху средните добиви и качеството на продукцията.

Предвижда се запазване на тенденцията на използване на оранжерийните площи за производството на основните зеленчукови култури - дългоплодни краставици, домати, пипер-сладък, салати и марули. Очаква се и през 2014 г. да продължи процесът на модернизиране на оранжериите и използването на нови, съвременни технологии за производството на висококачествени, отговарящи на европейските стандарти ранни зеленчуци.


През 2014 г. продължи да се прилага схемата за специфично подпомагане на земеделските производители за подобряване качеството на пресни плодове и зеленчуци, произведени в България. Финансовият ресурс по схемата е увеличен близо 2 пъти (от 15 млн. лева през 2013 г. на 37 млн. лева през 2014 г.). В допълнение, производителите на зеленчуци имат възможност да се възползват и от национално подпомагане под формата на държавни помощи, предоставяни чрез ДФЗ. Това дава основание да се прогнозира леко увеличение на площите със зеленчукови култури. По експертна оценка, площите заети с пипер, домати и краставици през 2014 г. ще се увеличат с 10-15% спрямо 2013 г.

 

Според оперативни данни, налични към средата на септември 2014 г., може да се очаква полското производство на домати, картофи, фасул и градински грах да нарасне спрямо предходната година, а това на пипер – да намалее. Предприетите от страна на МЗХ мерки за ограничаване на нерегламентирания внос на зеленчуци в страната, както и желанието на големите търговски вериги да предлагат на своите щандове български зеленчуци, се очаква да окажат положителен ефект върху производството на зеленчуци.

 

Очаква се да се засили интересът на земеделските производители на зеленчуци за обединяване в организации на производители на зеленчуци и да бъдат създадени и признати още организации на производители на плодове и зеленчуци.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!