Министерството на земеделието и храните (МЗХ) опроверга твърдение, че със свое определение от 10 юли 2014 г. „Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”, открита с Решение № РД 52-34/11.06.2014г. на министъра на земеделието и храните“.

 

В позицията си от МЗХ твърдят, че становището на МЗХ е изпратено на КЗК, „в посочения от самата КЗК срок - 11.07.2014 г. - в 12:23 часа на официалния факс на КЗК. То е получено и заведено в деловодството на КЗК още същия ден“. Според МЗХ определението е с дата 10.07.2014 г., която е преди изтичане на срока за изпращане на становище от тяхна страна.

 

„Поради това тежко процесуално нарушение се стигна до накърняване не само нашата възможност за защита, но и възможността за правилна и законосъобразна преценка на КЗК. Затова се възползвахме от законното си право на жалба, която бе депозирана чрез КЗК до Върховния административен съд (ВАС), за което имаме вх. № към КЗК-797/17.07.2014 г.“, се посочва в съобщение на сайта на МЗХ.

 

От земеделското министерство са категорични, че „с така незаконно наложената мярка „спиране” и невъзможността за провеждане на процедурата за избор на Сертифициращ орган на Разплащателната агенция се застрашава националната сигурност на Република България, поради факта, че се поставят под риск приблизително 3 млрд. евро за период от 2014 г.- 2020 г., както и приблизително 1.5 млрд. изплатени средства от националния бюджет на Република България“.

 

Причината е , че при липса на сертификационен одит парите няма да бъдат уравнени и остават за сметка на националния бюджет. Това би довело до сериозни последствия в бюджетния баланс на България, заявяват още от МЗХ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!