Проектът на дългочаканата Наредба 9 за условията по Млад фермер е качен на сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), заедно с доклад с мотивите за измененията в Наредбата.

 

В проекта е предложена промяна, свързана с изменение на максималния допустим срок от 14 месеца след датата на създаване на стопанството, в който един кандидат може да подаде своето заявление за подпомагане по мярката да бъде увеличен до 15.5 месеца от датата на създаване на стопанството, като се запазва срока, в който следва да бъде взето решение за отпускане на помощта в рамките на 18 месеца.

 

Мотивите за предложеното изменение са свързани с това, че по този начин се увеличава в максимална степен обхвата на допустимите за подпомагане млади земеделски производители, които са стартирали своята земеделска дейност за първи път.

 

В проекта е включено и предложение за промяна, свързано с отпадане на критерия за оценка, включен в мярката и свързан с предоставяне на приоритет на млади земеделски производители, които са кандидатствали или декларират намерение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

 

“На мястото на посочения приоритет предлагаме да бъде включен приоритет за проекти, които се изпълняват от млади земеделски производители изцяло в сектор „плодове и зеленчуци“, се посочва в доклада.

 

Предложена е и промяна за изменение на някои от стойностите на стандартните разлики в Таблицата за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство. Предложението е във връзка с приоритизирането на определени култури и селскостопански животни и различните икономически параметри.

 

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба 9

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!