Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува на своята интернет страница списъка на контактните точки по общини, на които гражданите да могат да подават сигнали за болни и умрели животни от болестта Син език.

 

Те са създадени във връзка с решение на провелия се на 13 август 2014 г. Координационен щаб за заболяването, който беше създаден от министъра на земеделието и храните Васил Грудев.

 

На сайта са публикувани и приложенията към наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

 

Списък на служителите от общински служби по земеделие,заети с набиране на информация за болестта „син език“
15.08.2014