Издаването на удостоверения за особени залози на земеделските производители стартира, след като прогнозните ставки по Схемата за говеда и биволи и по Схемата за овце-майки и кози-майки бяха увеличени, след консултации в Съвета по животновъдство и в отговор на исканията на животновъдите за по-високи прогнозни ставки в сравнение с прогнозните ставки от миналата година. Това съобщиха за Фермер.БГ от Министерството на земеделието и храните.

 

От 10 юли 2013 година Областните дирекции на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция издават удостоверения за особени залози на земеделските производители.

 

От МЗХ посочват още, че през 2013 г. няма забавяне на процеса за обезпечаване на кандидатите за подпомагане с удостоверения за очаквания размер на субсидиите, които се издават преди да е обнародван Регламента на Комисията за установяване на бюджетни тавани за 2013 г., приложими към схемите за директно подпомагане, предвидени в Регламент ( ЕО) № 73/ 2009 на Съвета. Удостоверенията се издават въз основа на полученото квалифицирано мнозинство от гласовете на държавите –членки по проекта на Регламент, разгледан в Управителния комитет по директни плащания на 27 юни 2013 г. в Брюксел.

 

За сравнение през 2012 година Регламентът за бюджетните тавани за директните плащания за 2012 г. беше гласуван на 30 май 2012 г. и публикуван в официалния вестник на ЕС на 28 юни 2012 г., което създаде правна възможност издаването на удостоверения да стартира по-рано.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!