Министерство на земеделието и храните кани български фермери на Изложение на традиционни и  приоритетни за българското земеделие стоки. Събитието съпътства срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ.

 
Изложението ще се проведе на 26 юни 2015 година в гр. София, Хотел София Балкан, зала Роял 2 от 13:30 ч., където фирмите, които желаят, могат да представят мостри и рекламни материали, както и да определят свои представители за участие и представяне на експонатите. 
 
Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие, подписана и подпечатана от представляващия предприятието  на електронни адрес: [email protected] и [email protected] в срок до 22 юни 2015 г.
В заявката следва да се посочи също дали фирмата извършва износ на продукцията си.
 
При подадени повече заявки от възможния брой фирми за участие, същите ще бъдат избирани на база критерия „извършен износ“.
 
За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Васил Гелев, съветник на министъра на земеделието и храните и към г-н Адриан Георгиев, държавен експерт, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ на телефони съответно 02/985 11 891 и 02/985 11 244.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!