Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изготви проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на МЗХ за 2014 година в размер на 800 000 лв.

 

Представеният проект определя размера разходите за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на констатираните огнища на болестта син език в региона на областите Хасково, Кърджали, Бургас, Ямбол, Смолян и Сливен и за повишена епизоотична готовност в областите Благоевград, Варна, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, София област, Стара Загора, Търговище и Шумен.

 

Първичното огнище на болестта бе потвърдено лабораторно на 04.07.2014 година в животновъден обект в с. Мандрица, община Ивайловград, област Хасково, като две от животните, показали клиника на заболяването, в последствие умират. С цел бързо ограничаване и ликвидиране на заболяването на 04.07.2014 година бе свикано първото заседание на Националния кризисен щаб, на което бяха набелязани конкретни мерки.

 

На 11.07.2014 година Референтната лаборатория за ЕС потвърди болестта син език – серотип 4. “Епизоотичното проучване с цел изясняване на възможния източник на инфекцията продължава, но най-вероятно причинителя на болестта е проникнал от Република Гърция, със заразени «вектори» на болестта – комари от вида Кулекоидес, предвид факта, че на територията й е констатирано заболяване от същия серотип. Към момента е наложена забрана за предвижване на възприемчивите животни, продължава извършването на клинични прегледи, както и вземане на проби за серологично и вирусологично изследване”, аргументира се министър Димитър Греков.

 

В проекта е записано, че за предприемането на мерки за справяне със ситуацията е необходимо спешното обезпечаване на финансови средства за: закупуване на диагностикуми за изследване на пробите, взети от възприемчиви животни, отглеждани в предпазната и наблюдаваните зони около огнището; принудително убиване на животни и обезвреждане на трупове – ветеринарномедицински продукти, патрони, персонал, земекопни работи, траншеи за загробване, багери; изплащане на обезщетения за стопаните на умрелите и принудително убити животни.

 

Необходими са средства и за: закупуване на три типа инсектицидни препарати: за обработка на тора, препарати, които привличат и убиват куликоидите, репеленти за третиране на животните; обезпечаване на диагностичните екипи за клинични прегледи и вземане на проби; закупуване на комплекти за пробовземане, консумативи, инструментариум и еднократни облекла.

 

В поисканата от МС допълнителна сума са включени още: транспортни разходи за изпращане на взетите проби чрез куриерски фирми до Националната референтна лаборатория за Син език в София; изпращане за потвърждение и серотипизиране на положителните проби до Референтната лаборатория на ЕС по син език в Пърбрайт, Великобритания.

 

Предложеният проект на постановление предвижда да бъдат отпуснати 800 000 лв. за покриване на тези разходи.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!