Неизплащането на дължимия данък добавена стойност от Държавен фонд „Земеделие“ по общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 ще доведе до увеличение на дълговете на общините. Това се посочва в доклад на земеделския министър Десислава Танева. Тя настоява Министерски съвет  да одобри допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на ДФЗ в размер на 50 000 000 лв. за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини.