Експерти от дирекция „Растениевъдство“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изготвиха обобщена информация за състоянието на земеделските култури. „Развитието на земеделските култури през месец май и до средата на юни протече в условия на чести превалявания от дъжд и температури, около нормата за сезона. В много райони на страната валежите бяха интензивни, придружени с градушки и силен вятър.

 

Продължителните дъждове предизвикаха частично преовлажняване на по-ниските участъци в блоковете на земеделските стопанства. Това затрудни почвените обработки и растителнозащитните мероприятия“, се посочва в доклада.

 

В области Видин, Монтана, Русе, Варна, Бургас, Разград, Шумен, Велико Търново, Плевен, Хасково, Пловдив, Пазарджик и др. се наблюдава полягане на посевите, засети с есенни култури. Високата атмосферна влажност доведе до разпространение на редица икономически важни болести – брашнеста мана, септориоза, ръжди, фузариоза, дрешлера и др. Посочените болести са установени при площите с есенници в областите Стара Загора, Варна, Видин, Русе, Враца, Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Велико Търново, Разград и др., в които отчетеното нападение е под прага на икономическа вредност (ПИВ).

 

Единствено в област Търговище се съобщава за нападение от жълта ръжда по пшеницата, септориоза и мрежеста петнистост по ечемика над ПИВ. В много области е констатирано наличие на вредна житна дървеница, житна пиявица, листни въшки и др., като е поведена съответната борба срещу тях.

 

Със заповед на министъра на земеделието и храните е обявено каламитетно нападение от неприятеля Марокански скакалец за седем общини от област Кърджали и две общини от област Хасково. Компетентните органи са предприели всички необходими мерки за борба с неприятеля.

 

По експертна оценка на Областните дирекции „Земеделие” в страната, общото състояние на есенниците се определя като добро. В резултат на настъпилите неблагоприятни климатични условия в страната – обилни валежи, придружени с градушки, в много райони на страната към 23 юни 2014 г. експертните комисии са отчели напълно пропаднали на 100% площи със земеделски култури в размер на 59 900 дка.

 

Издадени са 262 констативни протокола за следните култури: пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица, трайни насаждения, зеленчуци и др. Общият размер на засегнатите площи (в т.ч. и на 100%) към настоящия момент възлиза на 357 000 дка. По данни на ОД „Земеделие”, напълно унищожени площи със земеделски култури има в почти всички области на страната.

 

По-големи щети са отчетени в области Видин, Русе, Разград, София-област, Добрич, Ловеч, Монтана, Варна, Шумен, Търговище, Сливен и др. Оценката на щетите и издаването на констативни протоколи продължава. В края на месец септември ще бъдат уточнени окончателните данни за пропадналите площи със земеделски култури в страната.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!