От Асоциацията на зърнопроизводителите в България алармират, че Министерството на земеделието и храните бави кампанията за подаване на заявления за подпомагане на фермерите за настоящата година.

 

От своя страна държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция е трябвало досега да въведе електронното подаване на документите за кандидатстване, но това все още не е направено. Разбира се, за подпомагането на фермерите си има правила, които и двете страни трябва да спазват, за да не се намеси третата - Европейският съюз. Затова нека ги припомниме още веднъж.

 

Изискванията на ЕС са документите да се подават от 1 март до 15 май на календарната година. След този срок върху субсидията се налагат санкции в размер от 1 на сто намаляване на парите за всеки просрочен работен ден. Критериите за подпомагане на земеделските производители през тази година все още ги няма, защото не е издадена наредбата, където вероятно ще има промени.

 

Според председателя на асоциацията Ивайло Тодоров по-притеснителното е, че не са обнародвани измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители, които засягат пасищата и земите, оставени под угар. Трета година вече се прави кампанията за подпомагане и винаги досега изискванията се обнародват едва след нейното стартиране, а това води до неизплащане на субсидии и забавяне във времето. А това съкращава и времето за подаване на заявленията от фермерите. От тази ситуация могат да пострадат производителите заради санкции върху субсидиите, а някои дори въобще да не ги и получат.

 

Крайният срок за подаване на заявленията е 9 юни т.г. Фермерите, подали документите след тази дата, няма да получат субсидия. От тази година, освен плащанията, по които кандидатстваха земеделските производители за изминалата кампания - Схемата за единно плащане на площ, националните доплащания, плащанията за природни ограничения на фермерите в планинските райони, плащанията за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските и енергийни култури, ще може да се кандидатства по схемата за подпомагане на производителите на пресни ягоди и малини и по мярката за агроекологични плащания.

 

Хората, които ще кандидатстват за първи път, не бива да забравят, че заявленията се подават в съответната областна разплащателна агенция по адрес на регистрацията за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица.

 

Съдействие при подаването на общото заявление за плащане на площ се оказва от съответната общинска служба по земеделие.

 

Минимално допустимият размер площ за подпомагане е 0,5 хектара (5 декара) за трайни насаждения и един хектар - 10 дка, за останалите култури.

 

Важно е изискването, че в посочения размер на стопанството минималният размер на включените в него земеделски парцели нетрябва да е по-малък от 0,1 ха - 1 дка. Стопанствата с по-малки размери от посочените не се подпомагат по схемите и мерките за плащане на площ.

 

Хари Харалампиев, Монт Прес