МЗХ актуализира индикативния график за прием на проекти по ПРСР 2014-20 през 2016. От публикуваната таблица става ясно, че прием по мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства ще има от 4-и до 31-и Юли, а също от 5-и до 25-и Септември за кандидати по ТПП.

 

По мярка 4.2 - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, прием на проекти ще има от 24-и Октомври до 27-и Ноември.

 

Прием на проекти по мярка 6.3 е насрочен за периода от 30-и Май до 31- Юли.

 

Прием на проектни предложения по мярка 9 -  Учредяване на групи и организации на производителите, ще започне на 29-и Август и ще продължи до 30-и Октомври.

 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК