От 12 до 20 септември 2022 г. се отворя втори прием за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС), съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Гласувайте: Запасявате ли се с торове навреме?

Отварянето на мярката ще бъде последният, шести прием на заявления за предоставяне на финансова помощ за многогодишни проекти в изтичащия програмен период 2019-2023 г. Обработката на проектите ще приключи до 31 декември 2022 г.

Допустимите за финансиране дейности по мярката са закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Процентът на европейско финансиране по подадените проекти за микро, малки и средни предприятия е до 50%, за големите предприятия с годишен оборот под 200 млн. евро и по-малко от 750 служители – 25%, а големите предприятия с оборот над 200 млн. евро и над 750 служители получават 15%. Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.

Често допускани грешки и образци на документите за кандидатстване може да видите ТУК.

аксималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро.

Документи по мярката могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 504, 02/81 87 505, 02/81 87 513, 02/81 87 514, 02/8187 517 и 02/8187 534. 

С цел избягване на големи струпвания от хора и спазване на противоемидемичните мерки, бенефициентите следва да спазват стриктно предварително записаните часове, както и да носят лични предпазни средства, допълват от Фонда.