След няколкото варианта вече са ясни ставките по мярка COVID-19. По думите на земеделския министър всички сектори ще могат да кандидатстват и то максимално облекчено. Как обаче ще става това, все още не е много ясно.

Мярка COVID-19: Ще се плаща абсолютна сума за категория стопанство

Докато фермерите чакат нови инструкции какво точно заявление ще попълват и как ще го подават, все още има въпроси, които витаят във въздуха. С две такива уточняващи питания Агри.БГ се обърна към експертите на ресорното министерство,

Последно в ефира на БНТ министър Танева каза следното: „По мярка COVID-19 ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат оторизирани площи или животни за 2019 г. и са заявили не по-малко от това за 2020 г.“. По този повод питаме следното:

Въпрос: Как ще бъде подпомогнат кандидат, който за 2020 г. има заявени по-малко декари или животни?

Отговор на МЗХГ: Подпомагането ще се предоставя за установените за подпомагане площи за Кампания 2019, но не повече от размера на заявената площ през Кампания 2020. В конкретния случай кандидатът може да участва за подпомагане със заявената площ от кампания 2020, предвид това, че същата е по-малка от установената през кампания 2019.

Въпрос: Ще бъде ли подпомогнат кандидат, който за първи път отглеждат плодове и зеленчуци или животни през 2020 г.?

Отговор на МЗХГ: Условие за участие по мярката е земеделските стопани да са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 и/или да са бенефициери с действащ договор по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

По думите на министъра ще се кандидатства само с едно заявление. Системата автоматично ще намери фермера и по условията на наредбата той ще получи плащане.

През месец юли ще бъде разписана Наредба за прилагане на мерките, след което през месец август да бъде отворен и самият прием. От ДФЗ имат готовност да платят в рамките на месец септември до началото на октомври. 

На заседание на Министерския съвет вече е прието предложението на ресорното министерство по мярка COVID-19 да има и държавно съфинансиране, с което нейният бюджет се увеличава до близо 120 млн. лв. По-голямата част от сумата ще бъде насочена директно към земеделските производители, уверяват от ДФЗ. 

„Ще направим един много бърз прием чрез системата ИСАК на база на заявените площи и животни от миналата година, сравнено с базовите заявления през тази година, без административна тежест за бенефициентите”, уточни преди време изпълнителният директор на Фонда Васил Грудев.