В началото на годината никой фермер не се е надявал, че ще има субсидии по нова мярка COVID-19. Всъщност никой не е подозирал как целият свят ще се обърне с главата надолу. И както никой не си е правил сметката, че в българското земеделие ще се влеят едни извънредни 100 млн. лв. компенсации, вече има разногласие при тяхното разпределение.

Зеленчуци: Защо фермери предпочитат субсидията да е на декар

Прогнозните ставки за земеделските производители са вече ясни. Сякаш те никога не са достатъчни и секторите отново хвърлят лоши погледи помежду си. Вече се прокрадва мнение например, че подпомагането за розопроизводителите е необосновано голямо. Вярно е, че техният пазар тази година е затруднен, но за мярка COVID-19 трябва да се коментира въпросът за продоволственото осигуряване на населението, коментират някои браншовици. 

Друга изненада, която дойде от Министерството на земеделието, беше предложението за разбиване на мярка COVID-19 на три подмерки, включително и за подпомагане на преработватели. Тук няма как реалните производители да са доволни, при положение че обещаните 100 млн. лв. за тях се топят с всеки изминал ден.  

Хубавото е, че и министър Танева, и изпълнителният директор на ДФЗ – Васил Грудев, уверяват, че кандидатстването ще бъде максимално облекчено, без да се искат проекти или доказващи документи, а само със заявление.

Важно условие, че ще се имат предвид допустимите за подпомагане през 2019 г. площи и животни, но не повече от заявените през 2020 г. Предполагаме, че това не изключва автоматично онези фермери, които имат продукция за първа година, защото все пак тази помощ е заради извънредното положение през 2020 г.

Засега се говори за кандидатстване по мярка COVID-19 през лятото, а изплащане на средствата през есента, най-късно до средата на октомври. А докато чакаме, споделете с нас какво мислите за прогнозните ставки. Вашият глас е важен, нека бъде чут!