Проекти по мярката за неземеделски дейности 6.4 по ПРСР ще се приемат през 2017 година, стана ясно от изказване на земеделския министър Десислава Танева по време на парламентарен контрол. 
 
В отговор на депутата от БСП лява България Иван Иванов, министър Танева заяви: "Предстои да се извършат анализи относно ефикасността на подпомогнатите инвестиции в областта на туризма през програмен период 2007-2013 г., с оглед избягване на неефективни инвестиции и постигане на максимален резултат и индикатори на новата програма. Когато този анализ приключи и комуникацията със съответните органи – в следващата година ние планираме да направим обществена комуникация и тогава ще бъде отворена мярката".
 
За подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” не е предвиден прием на заявления за подпомагане през календарната 2016 г. и не е включен в индикативния график, който е качен на сайта на министерството и фонда.