Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. e мярка за развитие, а не мярка за стартиране на земeделски бизнес. Това обяви на информационен семинар в рамките на АГРА Антоан Чаракчиев, главен експерт в отдел Конкурентоспособност на земеделието в Дирекция Развитие на селските райони в МЗХ. , предаде репортер на Фермер.БГ.
 
 
„Над 30% от запитванията към НССЗ от страна на кандидатите по мярка 6.3 са дали могат да се подпомагат стартиране на стопанства. Отговорът е: Не, не могат! Идеята е да се подпомогнат полупазарните стопанства, които да преминат към пазарен принцип и да кандидатстват по инвестиционните мерки на Програмата“, обясни Чаракчиев.
 
Мярката трябва да бъде стъпка за по-нататъшно развитие на стопанствата и кандидатсване по инвестиционните мерки на Програмата. Тя трябва да стимулира преминаването от полупазарно към пазарно стопанство. 
 
„Имайте предвид, че приходите ще се обследват много строго и те трябва да бъдат само от земеделска дейност – производство на продукция, преработка на продукция и приходи от финансиране по схемите за директни плащания“, подчерта Чаракчиев.
 
Залата на информационната среща на НССЗ, посветена на мярка 6.3, се оказа тясна за всички желаещи да присъстват. 
 
 
 
Очаквайте видео по темата по-късно във Фермер.БГ TV!