България е цитирана в годишния доклад на Международния съюз по далекосъобщения за 2013 г. като една от европейски държави с най-високи скорости на широколентов достъп, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров пред участниците в международната конференция „Сътрудничество между ИКТ Клъстерите за развитие, просперитет и конкурентоспособност на Черноморския регион”.

 

Тодоров представи стартирания в края на 2013 г. проект за изграждане на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение в 29 общински центъра, 24 малки населени места в отдалечени райони и 19 слабо населени и отдалечени селски райони. Следващата важна стъпка е усъвършенстването на съществуващите широколентови инфраструктури и преминаването към мрежи за широколентов достъп от следващо поколение, подчерта Георги Тодоров.

 

Като вариант за реализиране на планираните инвестиционни инициативи той посочи прилагането на смесено публично-частно финансиране. „Целта е до 2020 г. да се постигне 100% широколентово покритие, като постепенно се премине към свръх-високоскоростни мрежи за достъп от следващо поколение. С високите си параметри те ще дадат възможност за предоставяне на нови комплексни електронни услуги“, каза в заключение заместник-министърът.

 

Фермер.БГ припомня, намаляването на административната тежест за земеделските производители беше регламентирано от приетия преди месец от НС Административно-процесуален кодекс (АПК). Осигурено е безвъзмездно финансиране за над 39 млн. лв. по линия на ОП „Регионално развитие“ за изграждане на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение малките селски и отдалечени райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!