До 15 ноември т.г. можете да кандидатствате за финансиране на свой действащ проект за съхранение на околната среда и природните ресурси, или културната ни съкровищница и националната паметна България. Това е крайният срок за участие в Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство у нас, която от 1996 г. насам осигурява средства и популярност на инициативи с грижа за природното многообразие и културно-историческата идентичност на страната ни. Основна цел на конкурса е да издири и подкрепи стойностни проекти, както и да насърчи социалната ангажираност в двете важни направления – екология и култура. Програмата целенасочено поощрява също детско и младежко участие.


Попълнен кратък формуляр, заедно с приложени илюстративни материали, изпратени до координационния център в София, бързо и лесно осигурява кандидатстването в Дарителската програма. Регламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта www.motopfohe.bg. Важно условие е проектът-кандидат да е в процес на реализация към момента на подаване на документите. Авторите може да са също деца и младежи на възраст до 18 години, като се изисква да участват в конкурса под ръководството на пълнолетни лица.

 

Оценката се извършва от експертно жури с председателд-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птицитеи членове – представители на министерствата на околната среда и водите, културата, науката и образованието, както и на организацията WWF България.

 

Общият награден фонд за 2013 г. е в размер на 20 000 лв. Компанията-организатор Мото-Пфое приема неограничен брой проекти. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.


Крайният срок за подаване на документи за участие е 15ноември 2013 г. Информация може да се получи нател. (02) 9842 257, 9842 269, 9842 273 и на [email protected].

 

***

За Дарителската Програма

През 2013 г. се навършват 17 години от първото издание на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България. Началото е поставено през 1996 г. с международната тогава инициатива „Европейски награди Хенри Форд за опазване на природното и културно наследство”, осъществявана с подкрепата на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. До2004 г. програмата се провежда под патронажа на FordMotorCompany, а от 2005 г. досега продължава съществуването си изцяло при финансирането и организация от Мото-Пфое ЕООД.

През ноември 2010 г. Ford Motor Company отличи Филип Пфое – собственик и управител на фирмената група Пфое в Германия и България, с престижната награда„Salute To Dealers” – акт на висока оценка за корпоративната ангажираност на Мото-Пфое с вече 15 години поддържаната в България Дарителска програма за опазването на природното и културно наследство.

 

За Наградените проекти в Дарителската програма през 2012 г.


Проучвания на първата земеделска цивилизация в Европа”– Изследване и експериментални демонстрации на културното наследство на ранните земеделски общества от периода на монохромния неолит (края на VII и началото на VI хилядолетие пр. Хр.)

 

Опазване на застрашени видове в Поморийското езеро”– Проект за защита на Поморийското езеро – обект на националното, европейското и световното природно наследство и място за живот на множество застрашени растителни и животински видове.

 

Клуб „Пъстра трапеза, добра храна“ – Изучаване и приготвяне на здравословна и безопасна храна в духа на националните традиции, в Готварската работилница на 120 ОУ „Г.С. Раковски“, София

 

Долината на скалните рисунки” – Проект за изследване, съхранение и туристическо представяне на древни скални рисунки и графити по поречието на река Искър между Мездра и Карулково.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!