Водноелектрическите централи (ВЕЦ) не източват водата за напояване, обяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров на съвместен брифинг с министъра на земеделието Десислава Танева.

Екоминистърът пак се закани да спре кранчето за напояване

Екоминистърът посочи, че три от язовирите, които се ползват за питейно-битово водоснабдяване и за напояване, в момента са с ниски нива – „Ястребино“, „Тича“ и „Жребчево“.

„Пестим всяка капка вода от тях. Всичко, което правим, е планирано и до края на мандата водна криза не се очаква. Но ще има проблем, ако засушаването продължи през следващите години. Затова е по-добре отсега да се вземат мерки и да се изградят резервни водоизточници“, обясни Димитров.

На язовир „Ястребино“ няма и никога не е имало ВЕЦ-ове, добави още той. В продължение на години притокът му е малък. В момента водоемът е пълен на 26% от обема си.

Данните сочат, че 6 млн. куб. м вода са отпуснати за напояване на земеделски производители през тази година.  Има заявка за още 2 млн. куб. м. за месец август. Заради ниския приток в момента се преценява дали да се отпуснат 2 млн. куб. м вода или само 1 млн. куб. м вода за фермерите.

„Законът ни задължава да отпускаме приоритетно за питейно-битово водоснабдяване. Ограничавайки количеството за тази година, отправяме предупреждение, че ако продължи да не вали, догодина ще пазим водата само за питейно-битово водоснабдяване“, уточни министърът.

Двата ВЕЦ-а на язовир „Тича“ не работят от  август 2018 г. В момента той е пълен на 41% от обема си, но разходът му е 1620 пъти повече от притока. За няколко години питейно-битовите нужди на Търговище, Шумен и Велики Преслав са осигурени. В същото време са подадени и количества за земеделските стопани. Ако след две години заработи система „Дунав“, проблемът ще бъде напълно решен, каза Димитров.

ВЕЦ-овете на язовир „Жребчево“  не работят от март 2019 г. на енергиен режим. Те се включват само когато се пуска вода за напояване – водата минава през тях, но не се губи. Не е допускано тези ВЕЦ-ове да работят и произвеждат ток самостоятелно. Част от водите на „Жребчево“ заедно със сондажи отиват за питейно-битово водоснабдяване за Сливен

„За всички земеделски производители годината е трудна по много причини, но най-вече заради сушата. Но за този сезон водата за напояване на земеделските производители е осигурена“, заяви земеделският министър Десислава Танева.