Според евродепутата Момчил Неков голяма част от културите, които се отглеждат в селското стопанство, имат нужда от опрашване. По експертни оценки това засяга 80% от насажденията в ЕС. По тази причина трябва да се дават субсидии и за опрашването по линия на ОСП.
 
 
В страни като САЩ годишно се влагат близо 2 милиарда евро. Неков заяви, че в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) това трябва да бъде въведено задължително подпомагане за опрашването. Той направи това предложение по време на изслушване на „Ситуацията на пчеларския сектор в ЕС“ в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент.
 
 
Друго предизвикателство пред пчеларството е използването на препарати в селското стопанство, които имат пагубно влияние върху насекомите. Такива са неоникотиноидите, които се използват за вредители по култури като царевицата и рапицата. Неков призова за активна развойна дейност в посока подобряване и създаване на нови вещества и съставки, които не пречат на пчелните семейства. 
 
Неков, цитиран от Фокус, е на мнение, че ЕС заделя милиарди евро за развойна дейност и има ресурса и научния капацитет да намери решения. 
 
Статистиката показва, че ЕС остава нетен вносител на мед, като тенденцията е вносът да расте. С най-осезаем дял е вносът от Китай, Мексико и Украйна. Според евродепутата първо трябва да се осигури нормално функциониране на единния европейски пазар за меда, а след това да се търсят алтернативи. 
 
 
Той твърди, че политиците трябва да търсят баланса в гарантиране на препитанието на всички тези хиляди европейци, които искат да се занимават с пчеларство. 
 
„Секторът има възможности за много иновации и това трябва да бъде подкрепено в новата ОСП“, каза Неков. 
 
Според него прецизното пчеларство, оборудвано с датчици, които да регистрират излитанията и влитанията на кошер на ден, и възможността за информиране за това в реално време е едно такова решение. В България вече има разработена такава технология от софтуерна компания стартирана от млади предприемачи. 
 
Неков предлага в бъдещите Пчеларски програми на ЕС, а и на цялата ОСП да бъде предвиден ресурс за подпомагане купуването на подобна техника, която ще минимализира разходите измерени във време и икономическа загуба, чрез ранно диагностициране.