Фермери във Великобритания са изправени пред невъзможност да спазят едно от задължителните правила на ЕС за сеитбата, поради необикновено мокрото време в някои райони на Обединеното Кралство.
 
 
За стопаните, които обработват повече от 30 хектара ниви, съществува изискване да отглеждат не по-малко от 3 вида селскостопански култури, за да запазят биоразнообразието и да дадат своя принос в борбата с климатичните промени.
 
Британските фермери масово критикуват тази политика като погрешна и неефективна, пише farminguk.com.
 
„Много земеделци не успяха да посят есенници заради лошото време, а отлагането на пролетната сеитба ще ограничи още повече възможните варианти. В много области даже оранта още не е започнала“, казва президентът на фермерския съюз UFU Бъркли Бел.
 
Според него, в редица райони работата на полето може да се отложи чак за средата на април. „Този въпрос трябва спешно да бъде решен и ние призоваваме представителите на Департамента по селско стопанство да разгледа възможността да се направи изключение от правилата специално за тази година“, изтъква Бел.