Фермерите не винаги имат достъп до изследвания по темите, засягащи ежедневната им работа. А обратното - практическия опит и данните в стопанството са от особено значение за изследователите в земеделския сектор. 

Изкупни цени на млякото

Инспирирани от всичко това група фермери и изследователи създадоха оперативна група мобилен професор. Тя разработва и тества нови форми на обмен на знания и иновации в подкрепа на земеделските производители в България.

“Мобилен екип от изследователи посещава овцеферми и заедно с фермерите събират данни, за да образуват моментна снимка на дейността на фермата. Това води до специфичен научен и практически анализ на всяка ферма и набор от препоръки за подобряване на производителността на фермата”, коментира пред Агри.БГ - Симеон Караколев, ръководител на проекта и съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

По думите му оперативната група иска да осигури начин за отделни фермери и изследователи да работят заедно за значителен период от време, съчетавайки науката с практически опит, за да осигурят полезни, приложими и дългосрочни решения.

„Подкрепата на иновациите е основен приоритет на национално и европейско ниво. Този вид дейност на ниво ферма е нова в България”, добави той. НОКА работи с Тракийски университет Стара Загора за разработване на модели „за осигуряване на модерна и отговорна животновъдна индустрия, производство на висококачествени продукти и гарантиране на устойчивост“.

Оперативната група се фокусира върху седем жизненоважни области за отглеждане на животни, а именно хранене, развъждане, репродукция, механизация и автоматизация, зоохигиена и сгради, здравеопазване и икономика.

Научните анализи ще бъдат достъпни за фермерите и ще помогнат за решаването на проблеми и подобряването на техния бизнес.

Между 2021 и 2023 г. мобилният екип от 7 учени от Тракийския университет ще работи с 13 фермери от различни географски области от цялата страна. Ще се събират данни за конкретни области според индивидуалните нужди и цели на стопанството, а изследователите ще направят препоръки в седемте идентифицирани области. След това фермерите ще изпълнят дадените препоръки и екипът от учени, заедно с фермерите, ще продължи да следи ефекта от промените и въздействието върху производителността на стопанствата, като коригира практиките, ако е необходимо.

Решенията, които могат да бъдат тествани и наблюдавани, са например използването на интелигентни системи за управление на фермата и софтуер за улесняване и подобряване на много различни фермерски дейности. Друг вид решение е свързано специално с иновативното управление на фураж за овце. Мобилният екип може да инсталира иновативни машини за обезводняване на люцерна в определени ферми. Някои от животновъдите, участващи в проекта, отглеждат люцерна, която сушат и използват за изхранване на овцете си. Ако обаче реколтата остане твърде дълго на полето, съществува повишен риск от загуби, причинени от неблагоприятни метеорологични условия

„Надяваме се, че съвместната работа между фермерите и учените по време на този проект ще доведе до подобряване на животновъдната дейност за всеки един от тях. Анализите и изследванията също ще спомогнат за намаляване на отделните рискови фактори при развъждането и храненето на животни. Този процес също има за цел да повиши уменията на фермерите, като така те постигнат много по-добри резултати в стопанствата си“, категоричен е Караколев.