На 22 юни Министерството на земеделието публикува Проект на идентифицирани потребности за новата ОСП 2021-2027 г., който е стъпка към изработването на Стратегическия план. Срокът за общественото му обсъждане беше удължен до 28 юли, а критиките не закъсняха.

Има ли нередности около изготвянето на Стратегическия план за ОСП?

На 20 юли в отворено писмо до медиите от Института за агростратегии и иновации припомниха, че според нормативната база отговорният орган за изготвянето на Стратегическия план е тематична работна група, която обаче не е свикана нито веднъж и не е провела нито едно заседание. 

Три дни по-късно от Министерството на земеделието се активизираха и насрочиха за 29 юли първото, онлайн заседание на въпросната работна група с председател земеделския зам.-министър Вергиния Кръстева. Последна точка от дневния ред е именно Проектът на идентифицирани потребности.

Самата работна група е сформирана със заповед на земеделския министър Десислава Танева още на 26 февруари. Тя включва 85 членове, 105 резервни членове и Секретариат от 5 експерти от Дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХГ.

Разбира се, най-много са експертите, началници на отдели, директори на дирекции, включително и на дирекция „Вероизповедания“. Има представители на всички министерства, включително и на спорта. С по някой и друг член участват от ДФЗ, БАБХ, ИАСРЖ, НССЗ

Няма как да минем без научните среди като БАН, Стопанска академия, Пловдивския аграрен университет. Има представители на синдикатите, кметове и областни управители. 

Има бивши земеделски министри в лицето на Венцислав Върбанов –  Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Явор Гечев – Асоциация на индустриалния капитал в България; и Светлана Боянова – председател на Институт за агростратегии и иновации.

Хората от бранша, някои от които са активни земеделски производители, обаче са кът – Съюз на дунавските овощари, Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели; Национална асоциация на младите фермери в България.

В екипа, който ще разработва стратегическия план за новата ОСП, има и интересни включвания, като Агенция за хората с увреждания и Комисия за защита от дискриминация, Национална потребителна кооперация на слепите в България, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите в България, представител на организациите, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените. 

Запознайте се с пълния списък на членовете на работната група за новата ОСП тук.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.