За съжаление администрацията на Министерството на земеделието (МЗм) се изживява в ролята на полицай, който има за цел да затрудни максимално всички по веригата - от производството на полето, до продажбата на краен клиент. Такова мнение изрази депутатът и председател на Българска асоциация “Биопродукти” Албена Симеонова. 

Гласувайте: Какви ренти се изплащат за стопанската 2021/22 година?

"В момента текат работни групи за промяна на наредбата за биологично производство. Вкарват се текстове, които създават ненужна административна тежест. Измислят се дори национални правила, които противоречат на Регламент 848

Всички предложения на организациите на производители, преработватели, търговци, сдружението на контролиращите лица се отхвърлят - всички досега. Или се измислят нови, по-разширени работни групи. Уверявам ви, че подобни правила и административна тежест ги няма никъде в Европа. Това поставя нашите производители в неконкурентна среда спрямо всички останали наши колеги в Европа. Дава ли си сметка ръководството на МЗм, че администрацията и служителите в министерството са отговорни за постигане на целите на СП и по-специално на тези 10% площи?",  попита Симеонова министъра на земеделието по време на изслушване в ресорната комисия в Парламента.

“Имате ли механизъм, посредством който политическото ръководство да наложи на служителите в дирекциите да вземат предвид мнението на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на тези документи, които ще определят развитието на сектора в следващите години, както и да работят в интерес на развиването на биоземеделието, а не в разбиването му”, обърна се тя към служебния министър Явор Гечев и неговите заместници. 

“Факт е, че България е една от страните с най-нисък процент биосертифицирани площи, но ив Стратегическия план, и в Нациналния план за развитие на биологичното производство предвиждаме мерки, включително насочени и към увеличаване на проследимостта и информираността сред потребителите за ползите от биологично производство, защото смятаме, че биологичнотопроизводство трябва да е свързано както с производство на суровини, така и с преработка и предлагане на крайни продукти на българските потребители. Запознати сме със стила на комуникация, но ръководството е предприело мерки на всички заседания на работни групи да има членове на политическия кабинет, които координират, следят и наблюдават работата”, обясни зам.-министърът на земеделието Георги Събев.

Биоземеделието е една от ключовите цели в стратегията “От фермата до трапезата”. европейската комисия предвижда площите, заети с биопроизводство в ЕС да достигнат 25% от общата използваема земеделска площ до 2030 г. 

България си е поставила амбициозната цел биоплощите до 2030-а година да бъдат 10% от използваемата земеделска площ. 

За целта в Стратегическия план са предвидени 405 млн. евро за компенсаторни плащания по Първи и по Втори стълб. Допълнително към тези средства се предвиждат средства за инвестиции в стопанствата и средства за преработка - което, между другото много рядко се случва, посочи Симеонова.

“Докато обаче правим планове за светло бъдеще, трябва да погледнем каква е действителността - а тя е стряскаща.
Биоземеделците са поставени в условия на работа без аналог в друга страна в ЕС. Административната тежест и свръхрегулациите водят до масово отказване от биологично производство. През 2016-а биопроизводителите сме били 6964 души с 160 000 ха земя. Днес операторите са 4252, т.е. за пет години сме се стопили с 2612. 
Биологичната земя вече е наполовина - 83 848 ха, и вече лелеените 8% са си отишли - в момента е 1,6% от използваемата земеделска площ в страната”, каза биопроизводителят. 

Тя обърна внимание, че по мярка 11, която подпомага биопроизводството за периода 2015 - 2021-а са предвидени 246 млн. евро, а до месец юни тази година са усвоени 168 млн. евро. 

“Кандидати по мярката, утвърдени биопроизводители, включително и такива, които изнасят продукти в целия свят и получават награди от престижни изложения, се наказват със спиране на плащанията за сгрешени номера на парцели, сгрешен код в заявлението и и безброй дреболии”, посочи Симеонова в обосновката си, че излишната административна тежет отказва стопаните от биологичното направление.  

От своя страна служебният министър Явор Гечев коментира ситуацията така: “Една политика се прави, за да бъде изпълнена. Ако не може да се приложи от самите земеделски производители, тя няма смисъл. Ако стратегическия план се изпълни такъв, какъвто е, със заложените приоритети в него, може и да стигнем параметрите, които сме заложили за 10% биологични площи. Надявам се и биопроизводството да става все по-продуктово ориентирано”, каза Гечев.